മരംകേറിക്ക് ഇടനെഞ്ചിലാണ് തഴമ്പ്

മരത്തഴക്കമുള്ള പാടശ്ശേരി പൊക്കാട്ടന് കാലിന്‍റെ പൊറോഡിക്കാണ് തളത്തഴമ്പ്. ഏകാഗ്രതയും സഹന ശേഷിയും മാത്രം കൈമുതലായുള്ള മരംകേറിക്ക് ഇടനെഞ്ചിലാണ് തഴമ്പ്. നെഞ്ചില്‍ ചോര പൊടിയാറുണ്ട്, എങ്കിലും തളരാറില്ല. ഉയരങ്ങള്‍

Read more

ജലീല്‍, തെരുവിലെ ചിത്രകാരന്‍…മയ്യത്താവും വരെയും അയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് ചിലരോട് മാത്രം ഇണങ്ങി ജീവിച്ചു

ചിത്രകാരൻ ശ്രീ ഡെസ്മണ്ട് റിബെയ്റോയുടെ പ്രിൻസസ്സ് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോവിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിര്യാതനായ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിലെ ചിത്രകാരൻ ശ്രീ ജലീലുമായി ഏറെ തവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലീൽ,

Read more

രാജ്യത്തിന് അതിരുകൾ നിങ്ങൾ വരച്ചതാണ്

#TopPainting രാജ്യത്തിന് അതിരുകൾ നിങ്ങൾ വരച്ചതാണ്. മറ്റു ദേശക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വെറുമൊരു നിഴലായ് മാത്രം ഞാനതിനെ വരച്ചിടുന്നു. ഒപ്പം, ആ നിഴലിൽ കാപട്യത്തിന്‍റെ ചെരുപ്പിടാത്ത കർഷകപാദത്തിന്‍റെ സ്പർശനവും…

Read more

എത്രയെത്രയെത്ര തവണ മാറ്റിമാറ്റി വരച്ചിട്ടും ആ മുഖത്തെ നിഷ്കളങ്കത വരുത്താനായിട്ടില്ല

#SelectedPaintings എത്രയെത്രയെത്ര തവണ മാറ്റിമാറ്റി വരച്ചിട്ടും ആ മുഖത്തെ നിഷ്കളങ്കത വരുത്താനായിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും… മുഖം മാത്രം വരച്ചത് ചേർത്തുകെട്ടിയ കൈകൾ വരയ്ക്കാൻ മനസ്സനുവദിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്. 😔 വരയും എഴുത്തും

Read more

പട്ടിക്ക് കുളമ്പ് വരച്ചതോടെ പഠിച്ച പാഠം

ഉമ്മാടി കുട്ടീന്‍റെ വീട്ടിലും ഇങ്കോട്ടീന്‍റെ വീട്ടിലും പട്ടിയുണ്ട്. അവരാണാദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ടീച്ചറേ ടീച്ചറേ നായിക്ക് കൊളമ്പ്. തുന്നല്‍ ടീച്ചറെ വച്ച് ക്രാഫ്ട് പിരീഡ് പതപ്പിച്ച് പോകുന്ന കാലത്ത്,

Read more