സ്ഥലംമാറ്റം കിട്ടിയ അധ്യാപകനെ പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ കുട്ടികൾ

#TopPhotos ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകരുത് സർ… കുട്ടികൾ അധ്യാപകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്ന അധ്യാപകനെ വിടാനൊരുക്കമായിരുന്നില്ല ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ. അവർ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ തടഞ്ഞുവെച്ചു. പക്ഷെ,

Read more

ഈ വയൽനിലങ്ങളിലാണ് അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ ചോര തെറിച്ചു മരിച്ചു വീണത്

ഈ വയൽനിലങ്ങളിലാണ് അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ ചോര തെറിച്ചു മരിച്ചു വീണത്. അക്കരെയാണ് പെരിങ്ങീൽ… _ രൂപേഷ് കുമാർ

Read more

യുകെ സന്ദർശിക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയെ വരവേൽക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ

#TopPhotos യുകെ സന്ദർശിക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയെ വരവേൽക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ Photos Courtesy_ Various Media

Read more

ഹൃദയഭേദകം ഈ കാഴ്ച

#TopPhotos ഹൃദയഭേദകം ഈ കാഴ്ച… ദേശീയപാതക്ക് അമ്മയുടെ കുഴിമാടത്തിന് മുകളിലൂടെ മാർക്കിടുന്നത് നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കുടുംബം. Photo Courtesy_ Wpi Vazhayoor

Read more