ന്യായാധിപൻ അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു, നീതിയോ ! ?

നീതി… അനീതിക്കെതിരെ, നീതിക്കായ്, സാഹോദര്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സർവ്വോപരി സമത്വത്തിനായ് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളുടെ മേൽ എല്ലാവിധ ഭീകര നിയമങ്ങളും പോലീസ് ചാർത്തി കൊടുത്തു ! അയാൾ കോടതി മുറിയിൽ

Read more

ഫാസിസ്റ്റുകാലത്തെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കവിത

ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റു ഭരണകൂടം ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ വിലക്കുകള്‍ കല്‍പ്പിച്ചു ജീവിതം അത്രമേല്‍ ദുസ്സഹമാകുന്ന കാലത്ത്, ചെറുത്തുനില്‍പ്പുകളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന കാലത്ത്, എഴുത്തുകാരും ബുദ്ധിജീവികളും മാധ്യമങ്ങളും അവരുടെ

Read more

നിശബ്ദതയുടെ റിപ്പബ്ളിക്

വെടിത്തുള വീണ ശബ്ദങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നീടെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാനാവില്ല അതിന്‍റെ മാറ്റൊലിയെ അടക്കം ചെയ്യാന്‍ ഭൂമിയിലെ ഉരുക്കുപേടകങ്ങള്‍ മതിയാകാതെ വന്നേക്കും _ വീരാന്‍കുട്ടി

Read more