ത്രിപുര… ആ കുരിശങ്ങു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല പാര്‍ട്ടിക്ക് മെച്ചമാ

“കാരാട്ടെ…” “എന്താടോ യെച്ചൂരി..?!” യെച്ചൂരി:  “ത്രിപുര ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി അല്ലെ …?” കാരാട്ട്:  “താന്‍ വാ പൊളിച്ചൊന്നും പറയാതെ …” യെച്ചൂരി:  “അല്ല , ആ കുരിശങ്ങു

Read more

ഇറ്റലിയുടെ പഴയ പേര് ഇഡ്ഡലിപുരം എന്നായിരുന്നു ! അപ്പോള്‍ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പേരോ ?

വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുളള പല പേരുകളും പണ്ട് പണ്ട് ഭാരതീയ നാമങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാര്‍ പറയുന്നത്, പഴയ നാമങ്ങളും പുതിയ നാമങ്ങളും Rome : രാമപുരം Israel

Read more