തമിഴ്നാട്ടില്‍ വിരല്‍ പതിപ്പിക്കാമെന്ന്‍ ബിജെപി മോഹിക്കണ്ട; കനിമൊഴി

Share is caring

50 വര്‍ഷത്തേക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലൊന്നു വിരല്‍ പതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യംപോലും ബി.ജെ.പി മോഹിക്കണ്ട എന്ന്‍ ഡി.എം.കെ എംപി കനിമൊഴി.

പെരിയാറിന്‍റെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം മറന്നു തമിഴ്നാട്ടില്‍ ആര്‍ക്കും ഒരു സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പെരിയാറിനെ തൊട്ട് ബി.ജെ.പി നേതാക്കള്‍ കൈപൊള്ളിച്ചെന്നും പെരിയാറിന്‍റെ പ്രതിമകളെ ആക്രമിച്ചു ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തെ കൂടുതല്‍ സജീവമാക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നും കനിമൊഴി പറഞ്ഞു.


Share is caring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *