ചില സാഡിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരെ പ്രകോപിപ്പിയ്ക്കൽ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു

അന്നത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയായിരുന്നു അവർ. ചില വിരുതന്മാർ അവരെ പ്രകോപിപ്പിയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയും. പിന്നെ തൊണ്ടകീറുമാറുച്ചത്തിൽ തെറിപറച്ചിലും നഗ്നതാ പ്രദർശനവും അരങ്ങേറുകയായി… എഴുപതുകളിൽ കണ്ട

Read more

ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് അറുനൂറിൽപ്പരം കിലോമീറ്ററുകൾ പറക്കുന്ന നീർപക്ഷി

വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള നീർപക്ഷി. വലിയ അരയന്ന കൊക്ക് അഥവാ വലിയ പൂനാര അഥവാ നീർനാര ( Greater Flamingo -Phoenicopterus roseus ). രാജഹംസങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും

Read more

ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുവിരുദ്ധ പ്രചരണജാഥ നിരീക്ഷിക്കാൻ തണ്ടർബോൾട്ടും

#TopPhotos ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രചരണജാഥ നിരീക്ഷിക്കാൻ തണ്ടർബോൾട്ടും. ഇതാണ് കപട ഇടതിന്റെ തനിനിറം, വയനാട്. _ സി പി റഷീദ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് ഡൈനാമിറ്റ് വെക്കാൻ ആഹ്വാനം

Read more