പിണറായി പോലീസിന്റെ മൈക്കിൽ ആർ.എസ്.എസ് നേതാവ് ഗർജ്ജിക്കുന്നു

പിണറായി വിജയന്റെ മൈതാന പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് ‘വൗ, എന്തൊരു നിലപാട്’ എന്ന് കോൾമയിർ കൊള്ളുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ശബരിമലയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ എന്നത് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.

Read more

ശബരിമലയിലെ കാവി ഭീകരതയെ തീവ്രവാദം, ഭീകരവാദം എന്ന് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ശബരി മലയില്‍ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികള്‍ നടത്തിയ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന്റെ റിവ്യൂ കമന്ററി പറയാന്‍ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഭീകരത, തീവ്രവാദം തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ പോകട്ടെ, അക്രമികള്‍

Read more