ത്രിപുരയിലെ പാർട്ടിപത്രത്തെകുറിച്ച് പറയുന്നവർ തേജസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല

നരേന്ദ്ര മോഡിയുടെ നല്ല കളർ ഫോട്ടോയുള്ള പരസ്യം നമ്മൾ ദേശാഭിമാനിയുടെ മുൻപേജിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പോലെ പിണറായിയുടെ പകിട്ടുള്ള പടം ജൻമഭൂമിയിലും. സാധാരണ ഗതിയിൽ സർക്കാറുകൾ-സംസ്ഥാനമായാലും കേന്ദ്രമായാലും

Read more