ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്

കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയും ഇടുക്കി നെടുംക്കണ്ടം പഞ്ചായത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന ദലിത് കുടുംബാംഗവുമായ അനഘ ബാബുവും സഹോദരി ആര്‍ദ്രയും ദലിത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന

Read more