മോദി: ഇന്ത്യയുടെ റീഗന്‍ | അദാനി: മോദിയുടെ മെറില്‍ ലിഞ്ച്

“തികഞ്ഞ വംശീയവാദിയും, സ്വതന്ത്ര വിപണിയുടെ വക്താവുമായിരുന്ന റൊണാള്‍ഡ് റീഗന്‍ അവതരിപ്പിച്ച ‘റീഗണോമിക്‌സി’ന് ‘മോദിനോമിക്‌സു’മായി പല സാമ്യങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ്…” _ കെ സഹദേവൻ അദാനി അടക്കമുള്ള കോര്‍പ്പറേറ്റുകളുടെ മടിശ്ശീലക്കനവും,

Read more