ശബരിമലയിലെ കാവി ഭീകരതയെ തീവ്രവാദം, ഭീകരവാദം എന്ന് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ശബരി മലയില്‍ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികള്‍ നടത്തിയ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന്റെ റിവ്യൂ കമന്ററി പറയാന്‍ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഭീകരത, തീവ്രവാദം തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ പോകട്ടെ, അക്രമികള്‍

Read more