തീരാവേദനയനുഭവിക്കുന്ന യുവതിയോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടറുടെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ

ആറു മാസത്തോളമായി വയറുവേദനയാണ് പല ഡോക്ടർമാരേയും കണ്ടു കുറവില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ പെങ്ങളോട് ‘ഇതിനൊക്കെ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർമാരെ പോയി കാണ് ! തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ

Read more