മോദി എന്ന ഇക്കണോമിക് ഹിറ്റ്മാനും ആഗോള ഭീമന്‍ ബ്ലാക്‌റോക്കും

കെ സഹദേവൻ ഒരു രാജ്യത്ത് ബൃഹത്തായ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളുമായി വന്‍കിട കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ കടന്നുവരുമ്പോള്‍ അവിടെ ചില അസ്ഥിരതകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഇക്കണോമിക് ഹിറ്റ്മാന്‍മാരുടെ ജോലിയാണ്. ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ

Read more