പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടവർ പ്രതിഷേധിച്ചിരിക്കും, അതിനു രാഷ്ട്ര വരമ്പുകൾ ഇല്ല

അമേരിക്കയിൽ വർഗ്ഗീയതയുടെ പേരിൽ ഒരു വെളുത്തവൻ തന്റെ മുട്ടുകാലുകൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുന്ന കറുത്തവനായ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ ദയനീയ ചിത്രം, മനസ്സാക്ഷി മരവിക്കാത്ത ലോകത്തെ ഏതൊരുവന്റെയും ഉള്ളു

Read more

കലാകാരന്മാർ പാർട്ടിവിധേയത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കാലത്ത് സലിംകുമാറിന്റെ ധീരമായ നിലപാട്‌ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്

ഹിന്ദുത്വ പൊതുബോധത്തിന്റെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുകയോ ഇടത്‌ മതേതര ബൗദ്ധികതയുടെ ഭാരം പേറുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത കലാകാരന്മാർ അപൂർവ്വമാണു മലയാള സിനിമയിൽ, സലിംകുമാർ ആ കാര്യത്തിൽ അനുഗ്രഹീതനാണ്. അതുകൊണ്ട്‌ മാത്രമാണ്

Read more