അവർ എന്നെ കുറ്റവാളിയും മാനസികരോഗിയുമാക്കി വിധിയെഴുതി; ഹാദിയ

#SelectedArticles ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ജുഡീഷ്യറിയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റു സർക്കാർ ഏജൻസികളും ഹാദിയയെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി. അവർ ഹാദിയയെ കുറ്റവാളിയും മാനസിക രോഗിയുമാക്കി വിധിയെഴുതുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുവർഷ

Read more