എൽ.ഡി.എഫ്​ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീരിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്; സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഭീഷണി

നീ വല്ലാണ്ട് നെഗളിക്കണ്ട, നിന്നെ കൊണ്ടു പോകാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നീ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ തീവ്രചിന്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നിന്നെ പൊക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നവർ ആക്രോശിച്ചു… അജീഷ് കിളിക്കോട്ട്

Read more