ഭരണഘടനയാണോ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായ സ്വത്വമാണോ പ്രധാനം?

ഭരണഘടനയാണോ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായ സ്വത്വമാണോ പ്രധാനം ? നടനും നാടക സംവിധായകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ സ്വപ്നേഷ് ബാബു ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുകയാണ് “ഭരണഘടനയും ഞാനും” എന്ന

Read more