ഇനിയെത്രനാൾ ജീവിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾ ചുമത്തിയ ഭീകരവാദി മുദ്ര മായ്ച്ചുകളയുക?

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുമ്പ് ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയ അബ്ദുൽ ഖാദർ റഹീം എന്ന യുവാവിനെ ‘തീവ്രവാദി’യാക്കി ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീലങ്ക വഴി തമിഴ്നാട്ടിലെ

Read more