സംഘികൾ പിണറായിക്ക് ജയ് വിളിച്ച കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് മർഡർ

ഇന്നേക്ക് രണ്ടുവർഷം മുൻപാണ് കുപ്പു ദേവരാജ്, അജിത എന്നീ നിരായുധരും രോഗികളുമായിരുന്ന രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ വെടിവെച്ചുകൊന്നത്. അന്നും ആഭ്യന്തര ചുമതലയോടെ ഇതേ മുഖ്യൻ, ഇതേ

Read more