മുസ്തഫയെ മാർക്ക്‌സിൽ നിന്നും മസൂദിലെത്തിക്കുന്ന വംശീയത

എത്ര നിഷ്ക്കളങ്കമായ കലാസൃഷ്ടി ഷമീർ കെ മുണ്ടോത്ത്‌ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ മുസ്തഫയെ മാർക്ക്‌സിൽ നിന്നും മസൂദിലെത്തിക്കാൻ മാതൃഭൂമി കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്‌ ഗോപീകൃഷ്ണനു നാലു വര മതി. മുസ്‌ലിം പേരുകാരൻ കൊലവിളി

Read more