അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് പലസ്തീൻ ജനതയെ തകർക്കാനാവില്ല

“ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധിനിവേശം, യഹൂദവൽക്കരണം, സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതികൾ എന്നിവയെ ജറുസലേമിലെ പൊരുതുന്ന പലസ്തീനികൾ പരാജയപ്പെടുത്തും… ” _അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് പലസ്തീൻ ജനതയെ തകർക്കാനാവില്ല ☭ ഇസ്രായേൽ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ്

Read more