അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് പലസ്തീൻ ജനതയെ തകർക്കാനാവില്ല

“ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധിനിവേശം, യഹൂദവൽക്കരണം, സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതികൾ എന്നിവയെ ജറുസലേമിലെ പൊരുതുന്ന പലസ്തീനികൾ പരാജയപ്പെടുത്തും… ”
_അധിനിവേശ ശക്തികൾക്ക് പലസ്തീൻ ജനതയെ തകർക്കാനാവില്ല
☭ ഇസ്രായേൽ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസ്താവന ☭

കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലും അൽ-അഖ്സാ പള്ളിയിലും അധിനിവേശ സൈന്യം നടത്തിയ ക്രിമിനൽ ആക്രമണത്തെയും ഷെയ്ഖ് ജറാ, ബാബ് അൽ-അമുദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇസ്രായേലും ഹദാഷിലും ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു.

ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധിനിവേശം, യഹൂദവൽക്കരണം, സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതികൾ എന്നിവയെ ജറുസലേമിലെ പൊരുതുന്ന പലസ്തീനികൾ പരാജയപ്പെടുത്തും. കുടിയേറ്റ സംഘങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്തിയ “ഫ്ലാഗ് പരേഡ്” പരാജയപ്പെട്ടു. അധിനിവേശ സൈന്യത്തിന്റെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പലസ്തീൻ ജനതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ തകർക്കാനാവില്ല.

പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെയും നസറെത്ത്, ഹൈഫ, ഉം-അൽ-ഫഹാം, തുടങ്ങി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയും ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഷെയ്ഖ് ഗ്രാച്ചിനോടും ജറുസലേമിലെ പലസ്തീനികളോടും ഐക്യദാർഢ്യം തുടരാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
_ CPI_ Communist Party of Israel,
Hadash -Democratic Front for Peace and Equality
May 10 2021

Follow | Facebook | Instagram Telegram | Twitter