ഒരു കുടുംബത്തെ തെരുവിലിറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കാനറ ബാങ്ക് എങ്ങനെ നിരപരാധിയാകും?

കുടുംബ പ്രശ്നം എന്ന വാര്‍ത്ത കണ്ടയുടന്‍ പലരും ബാങ്കിനെ നിരപരാധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കണ്ടു, എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്വമാണത്‌… ദിവ്യാ ദിവാകരൻ നെയ്യാറ്റിന്‍കരയിലെ അമ്മയുടെയും മകളുടേയും മരണത്തിന് കുടുംബപ്രശ്നം ഒരു

Read more