ക്വൊറൻറ്റീൻ ചെലവ്- സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവാസികളെ പിഴിയരുത് ! അവർ ചോദിച്ചതിനപ്പുറം തന്നിട്ടുണ്ട്

വാര്‍ത്ത: വിദേശത്ത് നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള സൗജന്യ ക്വൊറൻറ്റീൻ സര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കി. ക്വാറന്റീന്‍ ചെലവ് അവരവര്‍ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍… #SocialMedia _അബ്ദുല്ല നസീഹ്

Read more