നമുക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഒന്ന് പരാതി പറയാൻ പോലും നമ്മൾക്ക് ഭയമാണ്

ഗൗരിയെ കൊല ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചയോളം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു, സ്വന്തം കൂടപിറപ്പുകളെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും വന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചത്…  ട്രാൻസ്

Read more