പലസ്തീൻ ഒളിപ്പോരാളി ഫുസാക്കോ ഷിഗെനോബു

ലോകത്തെ വലത് മർദ്ദക ഭരണകൂടങ്ങളെ വിറപ്പിച്ച സായുധ വിപ്ലവ സംഘടനായ ജപ്പാനീസ് റെഡ് ആർമി സ്ഥാപക ഫുസാക്കോ ഷിഗെനോബു 20 വർഷത്തിനുശേഷം ജയിൽ മോചിതയായിരിക്കുന്നു. യുദ്ധാനന്തര ജപ്പാനിൽ

Read more