വേണം മലപ്പുറത്തൊരു ജനറൽ ആശുപത്രി

ഇർഷാദ് മൊറയൂർ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു കുട്ടികൾ മരിക്കാനിടയായ സംഭവം ദുഃഖകരമാണ്. സർവ്വശക്തൻ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കരുത്ത്

Read more