മുഹമ്മദ് സാദിഖ് 70 വയസ്, പെല്ലറ്റ് അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റതാണ്

പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആക്റ്റ് പ്രകാരം 4000 കാശ്മീരികളെ തടവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു റിപ്പോർട്ടും കൂടിയുണ്ട്. രണ്ട് വർഷം വരെ വിചാരണ ഇല്ലാതെ അവരെ ഇനി ജയിലിലിടാം… ജംഷിദ്

Read more