കോവിഡിലും ഭരണകൂടത്തിന് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത; ഫാത്തിമ ഷെറിൻ

” മീരാൻ ഹൈദർ, സഫൂറ സർഗാർ, ഉമർ ഖാലിദ് അങ്ങനെ തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ ഇരകൾക്കായുള്ള വേട്ട തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. രാജ്യം മുഴുവൻ

Read more