പ്രഗ്യാ സിംഗ് നടത്തിയ സ്ഫോടനവും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച മുസ്‌ലിം യുവാക്കളും

#Election പ്രഗ്യാ സിംഗ് മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഒരുപാട് നിലവിളികൾ കണ്ടു. പക്ഷെ ആ കേസിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട മുസ്‌ലിം യുവാക്കളെ പറ്റി ആരും മിണ്ടുന്നില്ല… നാസർ മാലിക്

Read more