പ്രഖ്യാസിംഗിനെ വിജയിപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കും!

#Election പ്രഖ്യാ സിംഗിനെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയോട് നമ്മൾ എന്നും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും… ഫിറോസ് ഹസ്സൻ നൂറ് കണക്കിന് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ ബോംബ്

Read more

പ്രഗ്യാ സിംഗ് നടത്തിയ സ്ഫോടനവും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച മുസ്‌ലിം യുവാക്കളും

#Election പ്രഗ്യാ സിംഗ് മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഒരുപാട് നിലവിളികൾ കണ്ടു. പക്ഷെ ആ കേസിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട മുസ്‌ലിം യുവാക്കളെ പറ്റി ആരും മിണ്ടുന്നില്ല… നാസർ മാലിക്

Read more