കോവിഡ്‌-19 ദുരിതകാലത്ത് അഭിഭാഷകര്‍ക്ക് നീതി നിഷേധിച്ചു ബാർ കൗൺസിൽ

കോവിഡ്‌-19 ദുരിതകാലത്ത് കേരളത്തിലെ അഭിഭാഷകർ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ബാർ കൗണ്സിൽ ഓഫ് കേരള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അഭിഭാഷകർ പ്രത്യക്ഷമമായ സമരപരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ്

Read more