ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാനെ ഒൻപത് മാസം ജയിലിലടച്ചത് എന്തിന് ?

കഫീൽ ഖാനെ ഓർമിക്കുന്നുണ്ടോ ? ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാനെ ? മറന്നവരെ ഓർമിപ്പിക്കാം, യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ യു.പിയിലെ ഗോരഖ്പൂരിൽ ഒരാശുപത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാഞ്ഞതു മൂലം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുവെന്ന്

Read more