പലസ്തീൻ വിമോചനയുദ്ധത്തിലെ പുതിയ മുന്നേറ്റം | കെ മുരളി

കെ മുരളി(അജിത് ) മാവോയിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ ഇതാദ്യമായല്ല ഫലസ്തീൻ ജനത സയണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണത്തിന് ചില പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുണ്ട്. മുമ്പത്തേതിൽ നിന്ന്

Read more