സാമൂഹികമായി വേർതിരിഞ്ഞവർ രാഷ്ട്രീയമായും വേർതിരിയണം

“നിലവിലെ സംവരണ നിഷേധത്തിനെതിരെ ഒരു സംവരണ സമുദായമുന്നണി ഈ സമുദായങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഉണ്ടാകുകയും അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ ആവശ്യമാണ്…” പ്രശാന്ത് കോളിയൂര്‍

Read more

ഭരണഘടന അല്ലാതെ ഒരു അംബേദ്ക്കര്‍ കൃതിപോലും സംരക്ഷകര്‍ക്ക് ആവശ്യമില്ലേ ?

ദലിതര്‍ കണ്ടെത്തിയത് ഭരണഘടന ശില്‍പ്പിക്ക് പുറത്തുള്ള അംബേദ്ക്കറെയാണ്. ജാതി നിര്‍മ്മൂലനം കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബുദ്ധനും ധർമ്മവും, ബുദ്ധനോ കാറല്‍മാക്‌സോ, വിപ്ലവവും പ്രതി വിപ്ലവവും പ്രാചീന ഭാരതത്തില്‍ ഒക്കെ കയ്യലിരിക്കുന്ന…

Read more