പുല്‍വാമ; പട്ടാള ഓഫീസർമാർക്കെതിരെ നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കണമെന്ന് മുൻ സി.ആർ.പി.എഫ് ജവാൻ

സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പിള്ളേരെ കേറ്റണ പോലെ അവിടെ പറ്റില്ല Standing Order എത്ര (മുൻപ് 20) ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എത്ര എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും

Read more