രാഖിയെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടവർക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതികരിക്കുന്നു

കൊല്ലം ഫാത്തിമ മാതാ കോളേജിൽ അധ്യാപകരുടെ പീഡനം മൂലം ട്രെയിന് മുന്നിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയ രാഖി കൃഷ്ണയുടെ കൂടെ പരീക്ഷ എഴുതിയ സഹപാഠികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇത്. വ്യാജ

Read more

രാഖിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ല, കൊലപാതകമാണ്

കൊല്ലം ഫാത്തിമ മാതാ കോളേജിൽ അധ്യാപകരുടെ പീഡനം മൂലം ട്രെയിന് മുന്നിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയ രാഖി കൃഷ്ണയുടെ കൂടെ പരീക്ഷ എഴുതിയ സഹപാഠികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇത്. വ്യാജ

Read more