സംഘി കേശവ മാമന്മാരുടെ യുക്തി നോക്കണേ

സംഘി കേശവമാമന്‍മാരുടെ മെസേജുകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളോട് ഫാക്ട് വച്ച് വാദിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല… യു എം മുക്താർ ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മുസ്‌ലിങ്ങളുള്ള പ്രദേശമാണ് കശ്മീര്‍, 95 ശതമാനം.

Read more