ഓർക്കുക, ആർ.എസ്.എസ്-ബി.ജെ.പി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ്

_ റെനി ഐലിന്‍ കഴിഞ്ഞ മോഡി സർക്കരിന്‍റെ ഭരണകാലത്ത് ഒരു ദീപാവലിക്കാലത്തു ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ ഒരു പള്ളിയ്ക്ക് സമീപം ആർ.എസ്.എസ് കലാപം തുടങ്ങിയത് ബാങ്ക് വിളി കഴിഞ്ഞയുടനെ

Read more