ഒറ്റ വോട്ട് മതിയാവും ഒരു വംശത്തിന്റെ കഥ കഴിയാൻ; തെരുവിന്റെ സുവിശേഷം

അടുത്ത നാൾ…… ഈ തെരുവിലൂടെത്തന്നെ നമ്മൾ നടക്കും ഒറ്റ വോട്ട് ! ഒറ്റ വോട്ട് മതിയാവും ഒരു വംശത്തിന്റെ കഥ കഴിയാൻ ഷമീന ബീഗം കവിത_ തെരുവിന്റെ

Read more

അവന് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതെന്ത് ?

തിരികെപ്പോകുമ്പോൾ എ അയ്യപ്പന്‍റെ നെഞ്ചിൽ റോസാപ്പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്‍റെ നെഞ്ചിൽ വയലിനും. ചുണ്ടിൽ ഹൽവയുടെ മധുരവിജയവുമായ് ചേരമാൻ പള്ളിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കൊതിച്ചവനെ മാത്രം എന്തിനാണു നിങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ചു

Read more