ഒരുവൻ നക്സലൈറ്റായാൽ അവനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും

പണ്ട് ‘കബനീനദി ചുവന്നപ്പോൾ’ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് സംസ്ഥാന അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നക്സലൈറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് അവാർഡ് നൽകിയതെന്ന് പത്രക്കാർ കെ കരുണാകരനോട് ചോദിച്ചു. “ഒരുവൻ നക്സലൈറ്റായാൽ

Read more