പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ ഭാഗികമായി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റിന്‍റെ കഥ

സുഹൈബ് മക്ബൂൽ ഹംസ(Xuhaib Maqbool Hamza)കശ്മീരിലെ മികച്ച ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായും ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായും റേഡിയോ ജോക്കിയായും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം രണ്ട് ഫീച്ചർ

Read more