വെര്‍ണനോട് ജഡ്ജി ചോദിച്ചത് ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ വാര്‍ ആന്‍ഡ് പീസിനെ കുറിച്ചല്ല

ടോൾസ്റ്റോയിയുടെ ‘വാര്‍ ആന്‍ഡ് പീസ്’ എന്ന പുസ്തകം എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് മുബൈ കോടതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ വെര്‍ണന്‍ ഗോണ്‍സാല്‍വസിന്‍റെ ജാമ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ജഡ്ജി

Read more