സ്വപ്നങ്ങളുടെ ബില്ലടക്കാതെ എങ്ങോട്ടാണ് നീ തിരക്കിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നത്

ഇറാക്കി കവി അദ്നാൻ അൽ സയഗിന്റെ മൂന്ന് കവിതകൾ മൊഴിമാറ്റം_ കമറുദ്ദീൻ ആമയം പരാതി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി മുടന്തൻ നിലവിളിച്ചു: ദൈവമേ നിന്റെ കൈയിൽ വേണ്ടത്ര കളിമണ്ണ്

Read more