ഗോമതിയുടെ ജീവന് സർക്കാർ കൽപ്പിക്കുന്നത് പുല്ലുവിലയോ?

വാളയാറിൽ ദലിത് പെൺക്കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നീതിയാവശ്യപ്പെട്ടും കേസ് അട്ടിമറിച്ച പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥരെ ജയിലിലടക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും പതിനാറ് ദിവസമായി കുട്ടികളുടെ അമ്മ ഭാഗ്യവതി അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നു.

Read more