മാലിക്… മഅദനി… മുസ്‌ലിം ലീഗ്!

മലയാള സിനിമയിൽ ഇസ്‌ലാമോഫോബിക്കായ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് . അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രതികരണം മാലിക്ക് എന്ന സിനിമക്ക് എതിരെയുണ്ട്. അതിന് കാരണം മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നു

Read more

കേരളം തമസ്കരിച്ച ഹിംസയുടെ ചരിത്രം! ബീമാപള്ളി പോലീസ് വെടിവെപ്പ്; മറക്കുന്നതും ഓർക്കുന്നതും

ബീമാപള്ളി പോലീസ് വെടിവെപ്പ്: മറക്കുന്നതും ഓർക്കുന്നതും 2009 മെയ് പതിനേഴിനു നടന്ന ബീമാപള്ളി പോലീസ് വെടിവെപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം. വസ്തുതകളും വിശകലനങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ പഠനം കേരളം തമസ്കരിച്ച

Read more