ചിത്രലേഖയുടെ വീടു പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ധനസഹായം വേണം

ജാതി ആക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടു ജീവിതം താറുമാറായ ദലിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ചിത്രലേഖക്ക് വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ധനസഹായം തേടി കൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ… കഴിഞ്ഞ ഇരുപതു വര്‍ഷത്തിനിടെ സിപിഎമ്മിന്റെ നിരന്തരമായ

Read more

ചിത്രലേഖ എന്തിനാണ് സിപിഎം വിരുദ്ധത പറയുന്നത് ?

ചിത്രലേഖ എന്തിനാണ് സി.പി.എം വിരുദ്ധത പറയുന്നത് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോട്, പാർട്ടി ഗ്രാമമായ പയ്യന്നൂർ എടാട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

Read more