ജാമ്യം ലഭിച്ച ഖാലിദ് സൈഫി വീട്ടിലെത്തുമെന്നാണ് കുട്ടികള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത്!

‘ജനാധിപത്യ’ സര്‍ക്കാരിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാള്‍ക്കെതിരെ യു.എ.പി.എ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചാൽ, ജാമ്യം ലഭിച്ചാല്‍ പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട്. എങ്ങനെയും മോചനം സാധ്യമായാൽ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ഡാനിഷിന് സംഭവിച്ചപ്പോലെ മറ്റൊരു

Read more

ജയില്‍ മോചിതനായ മാവോയിസ്റ്റിനോട് പകപോക്കുന്ന ഭരണകൂടം

കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഡാനിഷിനെ മുന്നേ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നിരിക്കെ ജാമ്യം ലഭിച്ചു പുറത്തു വരുന്ന സമയം വരെ കാത്തിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യം പോയിട്ടു മാനുഷികമായ

Read more