എന്തുകൊണ്ട് “ദിവ്യാംഗ്” എതിര്‍ക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പദപ്രയോഗമാണ്?

ശബരി 2015 ഡിസംബര്‍ 3 ലെ മന്‍ കി ബാത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡി ഡിസേബിള്‍ഡ് വ്യക്തികളെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച പദം ആണ് “ദിവ്യാംഗ്”/ “ദിവ്യാംഗ്ജന്‍”. “ദിവ്യശക്തിയുള്ള അവയവങ്ങള്‍

Read more