എന്തുകൊണ്ട് “ദിവ്യാംഗ്” എതിര്‍ക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പദപ്രയോഗമാണ്?

ശബരി 2015 ഡിസംബര്‍ 3 ലെ മന്‍ കി ബാത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡി ഡിസേബിള്‍ഡ് വ്യക്തികളെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച പദം ആണ് “ദിവ്യാംഗ്”/ “ദിവ്യാംഗ്ജന്‍”. “ദിവ്യശക്തിയുള്ള അവയവങ്ങള്‍

Read more

ഡിസേബിള്‍ഡ് വ്യക്തികളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ എങ്ങനെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാം?

ഡിസേബിള്‍ഡ് വ്യക്തികളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ എങ്ങനെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാം? People With Disability Organization, Australiaയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു: 1. മനുഷ്യരുടെ പലതരപ്പെട്ട സവിശേഷതകളില്‍, അവസ്ഥകളില്‍

Read more